ให้เราชี้นำคุณสู่ความสำเร็จระดับสากล 099-815-8105, 081-898-3978

เอกสารอบรมภาษาอังกฤษฟรี

เอกสารอบรมภาษาอังกฤษฟรี

งานอบรมภาษาอังกฤษฟรีที่มอ.หาดใหญ่
เนื่องจากทางสถาบันกวดวิชาเข็มทิศติวเตอร์ ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชื่อโครงการ English on Campus ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษฟรี เพื่อเตรียมสอบ PSU-GET, CU-TEP, TOEFL, และ GRE สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 นี้ ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:30 น. กรุณาสำรองที่นั่ง โทร 089-8706878, 081-8983978 หรือ ส่งรายชื่อมาที่ thecompasstutor@gmail.com เพราะรับจำนวนจำกัดค่ะ (ตอนนี้เหลือแค่ 30 ที่นั่งเท่านั้น) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: